სეოკ-ის 2023 წლის 22 დეკემბრის საანგარიშო სესიის დღის წესრიგი და მუშაობის რეგლამენტი

03 ნოემბერი 2023

 

სეოკ-ის 2023 წლის 22 დეკემბრის საანგარიშო სესიის

დღის წესრიგი და მუშაობის რეგლამენტი

 

დღის წესრიგი:

1. სეოკ-ის საქმიანობის 2023 წლის ანგარიში.

                                                              (ლ.ხაბელოვი)

2. პარზი-2024 - მზადების მიმდინარეობა და პროგნოზები.

     (სპორტულ ფედერაციათა ხელმძღვანელები, ე.ბერიშვილი, ლ.ხაბელოვი)

3. ბაკურიანი-2025-ის საორგანიზაციო კომიტეტის ინფორმაცია მზადების მიმდინარეობის შესახებ.

                                                                                                                    (მ.ხაბარელი)

4. აუდიტის ინფორმაცია.

5. სხვადასხვა.

 

მუშაობის რეგლამენტი:

 

1. დღის წესრიგის პირველ საკითხზე - 15 წუთამდე

2. დღის წესრიგის მეორე საკითხზე - 15 წუთამდე

3. დღის წესრიგის მესამე საკითხზე - 10 წუთამდე

4. გამომსვლელებს -  5 წუთამდე

5. განცხადებებისა და შენიშვნებისთვის   - 3 წუთამდე