შემადგენლობა

ტატიანა წერეთელი

მთავარი ბუღალტერი 

გიორგი სუხიაშვილი

მატერიალურ-ტექნიკური სამსახურის უფროსი, საიტის ადმინისტრატორი და ტექნიკური ინჟინერი (IT - სპეციალისტი)

თეონა ომანაძე

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი

შორენა ხუნდაძე

ოფის-მენეჯერი

გიორგი ბერუაშვილი

მარკეტინგის სამსახურის უფროსი