შემადგენლობა

ტატიანა წერეთელი

მთავარი ბუღალტერი 

გიორგი სუხიაშვილი

მატერიალურ-ტექნიკური სამსახურის უფროსი, საიტის ადმინისტრატორი და ტექნიკური ინჟინერი (IT - სპეციალისტი)

ქეთევან ოთარაშვილი

მუზეუმის ხელმძღვანელი, პრესსამსახურის უფროსის მოადგილე