თეონა ომანაძე

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი