რუსუდან აფციაური

2004-წლიდან დღემდე- საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის
(სეოკ-ი) საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის უფროსი, 2000-2004 IFAD/მსოფლიო ბანკის სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტის თარჯიმანი; 2000-2005-კონსტიტუციის 42-ე მუხლი -მთარგმნელი; 2006- 2011ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი(AVNG) მთარგმნელი, იმავე წლებში UNHCR- მთარგმნელი; მოკლევადიანი კონტრაქტი- სკოლებში "სახალისო ფეხბურთის განვითარების პროგრამა"- ადმინისტრაციული ასისტენტი (2003); 2001 წლის სექტემბერი- ოქტომბერი გაეროს ტრენინგებისა და კვლევის ინსტიტუტი, შვეიცარია (ჟენევა, ლოზანა)
დიპლომი პროექტების მართვისა და სპორტის მენეჯმენტის სფეროში.
2011 წლიდან EOC ევროპის კულტურის, განათლებისა და სპორტის კომისიის წევრი.