რუსუდან აფციაური

2004-წლიდან დღემდე- საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის  (სეოკ-ი) საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის უფროსი,

2000-2004 IFAD/მსოფლიო ბანკის სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტის თარჯიმანი;

2000-2005-კონსტიტუციის 42-ე მუხლი -მთარგმნელი; 2006- 2011ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი (AVNG) მთარგმნელი, იმავე წლებში UNHCR- მთარგმნელი;

2003- მოკლევადიანი კონტრაქტი- სკოლებში "სახალისო ფეხბურთის განვითარების პროგრამა"- ადმინისტრაციული ასისტენტი;

2001 წლის სექტემბერი- ოქტომბერი გაეროს ტრენინგებისა და კვლევის ინსტიტუტი, შვეიცარია (ჟენევა, ლოზანა) -დიპლომი პროექტების მართვისა და სპორტის მენეჯმენტის სფეროში.

2011 -2014 EOC ევროპის კულტურის, განათლებისა და სპორტის კომისიის წევრი.

2014-დღემდე -ევროპის ოლიმპიური კომიტეტების ევროკავშირის კომისიის წევრი.

2018 - სოკ-ის საერთაშორისო აღმასრულებელი მაგისტრის ხარისხი სპორტული ორგანიზაციების მენეჯმენტში MEMOS XXI (ლუვანის უნივერსიტეტი).

საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობა:   

1993-2018-საქართველოს ოლიმპიური ნაკრები გუნდების ადმინისტრაციული ხელმძღვანელი ზაფხულისა და ზამთრის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალებზე.

1994-2018 - საქართველოს ოლიმპიური დელეგაციის ადმინისტრაციული და ტექნიკური დელეგატი და მთავარი მისიის მოადგილე ზაფხულისა და ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებზე.

სხვადასხვა საერთაშორისო სემინარებში და კონფერენციებში მონაწილეობა:

1993 წლიდან დღემდე- სეოკ-ის ოფიციალური დელეგატის სტატუსით საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის, ევროპის ოლიმპიური კომიტეტების, ევროსაბჭოს, მსოფლიო ეოკ-ების ასოციაციის ეგიდით ორგანიზებულ სემინარებში, გენერალურ ასამბლეებში და კონფერენციებში მონაწილეობა.

ეროვნული და საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრობა:  

2011-2014          ევროპის კულტურის, განათლებისა და სპორტის  კომისიის წევრი

1998-2008          სეოკ-ის "ქალები და სპორტი" კომისიის წევრი

2014 წ. დღემდე    ევროპის ოლიმპიური კომიტეტების ევროკავშირის კომისიის წევრი