კონსტანტინე ლაშხი

ტანვარჯიშის ფედერაციის პრეზიდენტი