დავით რურუა

საწყლოსნო სახეობათა ფედერაციის პრეზიდენტი