ოლიმპიური თამაშების მასპინძელი შეიძლება იყოს რამდენიმე ქალაქი, რეგიონი და ქვეყანა

24 მაისი 2019

საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის (IOC) პრეზიდენტის თომას ბახის განცხადებით, მომავალში შესაძლოა ოლიმპიური და პარალიმპური თამაშების მასპინძელი ქალაქები გამოვლინდეს ასპარეზობათა დაწყებამდე არა 7 წლით ადრე, არამედ უფრო ადრე ან უფრო გვიან.

კერძოდ, ლოზანაში, IOC-ის აღმასრულებელი საბჭოს სხდომაზე ოლიმპიური თამაშების მასპინძლობაზე განაცხადის წარდგენის პროცესში ცვლილებების შეტანის წინადადება განიხილეს, რაც ითვალისწინებს შემდეგს:

- ოლიმპიური თამაშების და ახალგაზრდული ოლიმპიური თამაშების ორგანიზებისთვის ქალაქებში, ქვეყნებში, რეგიონებში და ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტებში ინტერესის გასაზრდელად მუდმივი დიალოგის ქონა;

- შემფასებელი კომისიების ნაცვლად შეიქმნას IOC-თან ანგარიშვალდებული ორი კომისია (ზაფხულის და ზამთრის თამაშების), რომლებმაც თვალყური უნდა მიადევნონ თამაშების ჩატარების პოტენციურ კანდიდატებს;

 - უნდა ჩავთვალოთ, რომ ოლიმპიური თამაშების „მასპინძელი", როგორც ასეთი, შეიძლება გულისხმობდე არა მხოლოდ ერთ, არამედ რამდენიმე ქალაქს, რეგიონს და ქვეყნებსაც;

- ქალაქის განსაზღვრის დრო, რომელმაც უნდა მიიღოს ოლიმპიური თამაშები, გარემოების გათვალისწინებით, შესაძლოა ცვალებადი და უფრო მოქნილი იყოს.