საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის საანგარიშო-საარჩევნო სესია 2020 წლის 11 სექტემბერს გაიმართება

10 აგვისტო 2020

დღეს საქართველოს ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტში გაიმართა სეოკ-ის აღმასრულებელი კომიტეტის სხდომა, რომელსაც უძღვებოდა სეოკ-ის პრეზიდენტი ლერი ხაბელოვი.

სხდომაზე განიხილეს სამი საკითხი, მათ შორის - საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის საანგარიში-საარჩევნო სესიის მოწვევის შესახებ.

აღმასრულებელმა კომიტეტმა დაადგინა, რომ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის წესდების მე-8 თავის 1.1. მუხლის შესაბამისად, 2020 წლის 11 სექტემბერს მოწვეულ იქნას სეოკ-ის საანგარიშო-საარჩევნო სესია."  ამავე სხდომაზე დაამტკიცეს სეოკ-ის საანგარიშო-საარჩევნო სესიის დღის წესრიგი და სეოკ-ის პრეზიდენტის არჩევის რეგლამენტი. სხდომაზე ხაზგასმით აღინიშნა, რომ გადაწყვეტილება მიღებულია სეოკ-ის წესდების და საერთაშორისო ოლიმპიური ქარტიის მოთხოვნების სრული დაცვით.

სეოკ-ის საანგარიშო-საარჩევნო სესიის დელეგატთა შემადგენლობის ფორმირება მოხდება სეოკ-ის წესდების მე-4 თავის 1.1.1. მუხლის შესაბამისად.

სეოკ-ის უფლებამოსილმა წევრმა ორგანიზაციებმა  საანგარიშო-საარჩევნო სესიის დელეგატთა პერსონალური სია სეოკ-ის ოფისში უნდა წარმოადგინონ არაუგვიანეს 2020 წლის 1 სექტემბრისა.

სეოკ-ის წესდების მე-10-თავის 1.1. მუხლის შესაბამისად, უფლებამოსილი სუბიექტების მიერ სეოკ-ის პრეზიდენტის პოსტზე ასარჩევი კანდიდატის წარსადგენი დოკუმენტაციის სეოკ-ში წარდგენის  ბოლო ვადად განისაზღვრა 2020 წლის 1 სექტემბერის 18 საათი.

სხდომაზე აღინიშნა, რომ კოვიდ-19-ის გათვალისწინებით, სეოკ-ის სესიის მომზადების და ჩატარების დროს მაქსიმალური სიზუსტით იქნება დაცული შესაბამისი სამსახურების რეკომენდაციები და რჩევები.

სეოკ-ში გამართულ დღევანდელ სხდომაზე აღმასრულებელი კომიტეტის წევრებმა პრეზიდენტობის კანდიდატად წარადგინეს  და სრული შემადგენლობით მხარი დაუჭირეს  სეოკ-ის მოქმედ პრეზიდენტ ლერი ხაბელოვს.

აღმასკომის წევრებმა ისაუბრეს ლერი ხაბელოვის განსაკუთრებულ დამსახურებაზე ქართული სპორტის და ოლიმპიური მოძრაობის განვითარების საქმეში.

სეოკ-ის წესდების IV თავის 1.1.1. მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად, იმსჯელეს  საანგარიშო-საარჩევნო  სესიაზე წარსადგენ  სეოკ-ის სუბიექტთა და პერსონალურ პირთა შესახებ.

სხდომაზე ასევე ისაუბრეს 2020 წლის შედეგების მიხედვით სეოკ-ის ნომინაციების შესახებ.  აღმასრულებელი კომიტეტის დადგენილებით, პანდემიის პირობებში საერთაშორისო სპორტული და ოლიმპიური კალენდრით გათვალისწინებული შეჯიბრებების დიდი ნაწილის გაუქმების გამო, 2020 წლის სპორტული შედეგების მიხედვით სეოკ-ის ნომინაციებში გამარჯვებულთა გამოვლენა მიზანშეუწონლად ჩაითვალა.