განცხადება

03 სექტემბერი 2012

 

2012 წლის 3 სექტემბრის სეოკ-ის აღმასკომის გადაწყვეტილებით, სეოკ-ის წესდების შესაბამისად 3 ოქტომბერს 13-00 საათზე ქ. თბილისში, " სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალასის" საკონფერენციო დარბაზში მოწვეულია საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის საანგარიშო-საარჩევნო სესია.

დღის წესრიგი:

 

 

1. სეოკ-ის ანგარიში 2008 წლის 28 ოქტომბრიდან 2012 წლის 3 ოქტომბრამდე გაწეული მუშაობის შესახებ.

2. საფინანსო აუდიტის ანგარიში

3. არჩევნები:- პრეზიდენტის,
სეოკ-ის აღმასკომის

4 სხვადასხვა.

 

სეოკ-ის პრეზიდენტად ასარჩევი კანდიდატის შესახებ სათანადოდ გაფორმებული განცხადება იგზავნება სეოკ-ის აღმასკომის სახელზე (ქ.თბილისი, მაჩაბლის #11) საანგარიშო-საარჩევნო სესიის ჩატარებამდე არა უგვიანეს 10 დღით ადრე.

არჩევნების ჩატარების წესის შესახებ ინფორმაცია იხილეთ სეოკ-ის ვებ გვერდზე www.geonoc.org.ge " სეოკ-ის წესდება "