კონფერენცია

09 ოქტომბერი 2013

12-14 ოქტომბერს, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დარბაზში, საქართველოს სპორტული მედიცინის ასოციაციის ორგანიზებითა და საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის დაფინანსებით გაიმართება კონფერენცია „მაღალი მიღწევების სპორტის სტრატეგიული საკითხები".

14 ოქტომბერს თბილისში, გორსა და დუშეთში ჩატარდება პრაქტიკული მეცადინეობები.