საერთაშორისო ოლიმპიური აკადემია

ამობეჭდვა

ბერძნული ეროვნული ორგანიზაცია, რომელიც შეიქმნა 1961 წელს. დაარსების დღიდან მხარს უჭერს საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი. აკადემიის მიზანია "სპორტის პედაგოგიკური და სოციალური პრინციპების შესწავლა, პრაქტიკული განხორციელება და ოლიმპიური იდეოლოგიის განმტკიცება". მისი მუშაობის თემატიკა განსაზღვრულია შემდეგნაირად: ოლიმპიური თამაშებისა და, საერთოდ, სპორტის ფილოსოფია და იდეოლოგია, ანტიკური ოლიმპიური თამაშების ისტორია, თანამედროვე ოლიმპიური თამაშებისა და, საერთოდ, სპორტის  ევოლუცია, სპორტის გავლენა ხელოვნებასა და სოციალურ მეცნიერებებზე, სპორტის მორალური პრინციპები და ამ პრინციპების საფუძველზე სულიერ ფასეულობათა შექმნა.

აკადემია აწყობს ორკვირიან საზაფხულო სესიებს ოლიმპიაში. აკადემიის სესიებს, როგორც წესი, ესწრება სოკის რომელიმე ხელმძღვანელი, წევრები კი მოხსენებებით გამოდიან. აკადემიის საპატიო წევრებად ირჩევენ სოკის პრეზიდენტს, საბერძნეთის საზოგადო მოღვაწეებს, წითელი ჯვრის პრეზიდენტს, თანამედროვე ოლიმპიური თამაშების ისტორიის მუზეუმის დირექტორს და სხვებს.