გიორგი სუხიაშვილი

მატერიალურ-ტექნიკური სამსახურის უფროსი, საიტის ადმინისტრატორი და ტექნიკური ინჟინერი (IT - სპეციალისტი)