.

საკონტაქტო ინფორმაცია

0179, თბილისი, საქართველო მაჩაბლის ქ. N11

ელ-ფოსტა: info@geonoc.org.ge

ტელ: (+995 32) 2 51 00 57

ფაქსი: (+995 32) 2 93 43 42